miércoles, 22 de abril de 2015

LISTAS ELECTORALES 2015 DEL AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO

Circunscripción electoral: Hazas de Cesto

PARTIDO POPULAR (P.P.)
1. Don AGUSTIN MORANTE SIERRA
2. Doña MAGDALENA ABASCAL CAMPO
3. Don JOSE FERNANDEZ SISNIEGA
4. Don GONZALO CARLOS QUIROGA QUIROGA
5. Doña CRISTINA SAN EMETERIO SOLORZANO
6. Doña LAURA DIAZ-VARGAS RODRIGUEZ
7. Don JOSE LUIS MADRAZO MAZO
8. Don HERMINIO FERNANDEZ RUIZ
9. Don RUBEN ARREGUI RUGAMA
Suplentes
1. Don DAVID ABASCAL CAMPO
2. Don JOSE RAMON ORTIZ REDONDO
3. Doña ROSA ANA BEDIA RUIZ
4. Don LUIS MANUEL SISNIEGA REVUELTA
5. Don FERNANDO ORTIZ CURTO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. Don ENRIQUE LASTRA ARREDONDO
2. Doña BEATRIZ POLANCO AJA
3. Don MOISES GOMEZ CORRALES
4. Doña CRISTINA SOLANA SAN ROMAN
5. Don JOSE LUIS FERNANDEZ SOLOUZAN
6. Doña MARIA LUISA OCEJA LAVIN
7. Don EMMANUEL CALLEJA RENEDO
8. Don JOSE ALBERTO GOMEZ FERNANDEZ
9. Don ADOLFO SUBISAGA RUBIO
Suplentes
1. Doña MARTA GOMEZ CAMPOS
2. Don FERNANDO SOLANA GARCIA
3. Doña MARIA MILAGROS VILLAR GOMEZ

PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (P.R.C.)
1. Don JOSE MARIA RUIZ GOMEZ
2. Don PATRICIO ARES CUBAS
3. Don JOSE MARIA FERNANDEZ HAZAS
4. Don ALEJANDRO LLANO MARTINEZ
5. Doña MONICA VELASCO FERNANDEZ
6. Don ALBERTO CRUZ SEGUROLA
7. Don ESCOLASTICO SEGUROLA RIVERA
8. Don JAVIER MAZAS MARTINEZ
9. Doña GEMA SAINZ DE LA MAZA LLANO
Suplentes
1. Don AVELINO GANDARA FONFRIA
2. Don JORGE SAIZ EXPOSITO
3. Doña ANA ISABEL CONDE LAVIN